Select Page

Het project Sterms

Hedendaags woonerf nabij het broekpark

Bestaande toestand

De site is gelegen in de Broekstraat, tussen de nummers 147 & 167. Het terrein betreft momenteel een onbebouwd weiland. In het noorden is de site gelegen langsheen een voetweg die de Broekstraat verbindt met de Kerkstraat. Aan de overzijde van de straat is het Broekpark gelegen.
Het terrein is hoger gelegen dan de straat; een talud naast het voetpad zorgt voor een opmerkelijk niveauverschil.

De site is integraal gelegen in woongebied. Tevens valt de projectzone binnen de contour van het gewestelijk RUP ‘Afbakening Regionaalstedelijk gebied Aalst’, waardoor het aanbieden van een variatie aan woonvomen (grote/kleine woningen/appartementen) in een hedendaagse vorm (collectiviteit, ondergronds parkeren, ruimte voor water, …) wenselijk kan zijn.

Nieuwe toestand

Het project voorziet aan de straatkant 4 bouwvolumes naar analogie van de bestaande bebouwingen in de straat. Achteraan en aan de zijkanten van het perceel worden woningclusters voorzien met tuinen die aansluiten op de tuinen van de bestaande woningen aan o.a. de Kerkstraat. Centraal wordt een groen gebied gecreëerd met een gemeenschappelijk paviljoen waar een polyvalente zaal voorzien wordt. Het paviljoen vormt ook de toegang tot het lager gelegen parkeervolume met fietsenstallingen.

De 4 gebouwvolumes aan de straatzijde worden opgericht bovenop het talud en tevens boven op de ondergrondse parking. Volumes A en B betreffen meergezinswoningen. Samen bieden ze plaats aan een 16-tal ruime één- en tweeslaapkamerappartementen. Ieder met een privaat terras.

 

Volumes C en D omvatten ieder 2 woningen in halfopen bebouwing.

De achterliggende woningclusters E t.e.m. H bevatten verschillende eengezinswoningen met 1, 2 of 3 slaapkamers. Samen 16 woningen type gesloten of halfopen bebouwing. Alle woningen hebben 2 bouwlagen. De gevels worden opgetrokken in gevelsteen met roze tint.

Alle woningen sluiten aan op een centraal en gemeenschappelijke groenzone die volledig doorwaadbaar is. In het midden wordt een gemeenschappelijk paviljoen voorzien met een polyvalente ruimte. Dienstig voor allerhande activiteiten van de bewoners (verjaardagen, communies, bbq’s, …). De centrale groenzone zal integraal worden aangelegd door de bouwheer met diverse bomen, struiken en planten zoals voorzien door de landschapsarchitecten van BuroBuiten. En zal enkel toegankelijk zijn met de wagen voor het sporadisch laden en lossen en voor de nooddiensten waardoor het gebied volledig autoluw blijft. Verder wordt er voldoende ruimte voorzien voor wateropvang en –infiltratie.

Parkeren gebeurt volledig ondergronds. Door gebruik te maken van het aanwezige talud kan zo goed als op straatniveau ingereden worden in de kelder die plaats biedt aan 38 autostaanplaatsen (incl. 3 plaatsen voor andersvaliden en 2 deelwagens) en 52 fietsenstalplaatsen.

Het ruime en onbebouwde perceel, nabij het Broekpark, verdient een doordacht project. Er is getracht om op een hedendaagse manier een invulling te geven aan ‘een woonerf’. Waar kwalitatief en rustig wonen centraal staat. Wagens uit het zicht verdwijnen en plaats ruimen voor groen en water. Verder wordt ingezet op hedendaagse woontypologieën door zowel ruime als compacte woongelegenheden te voorzien. Er wordt ook volop ingezet op duurzame mobiliteit (door het aanbieden van 2 deelwagens) en technieken (geothermische warmtepompen, zonnepanelen, …).

Concept

MAXIMUM BEHOUD GROENE SITE EN LUCHTIGHEID

Door de woonunits evenwichtig te verdelen langs de rand van de site, blijft er een maximale groenzone over. En zijn er nog steeds mooie doorzichten doorheen de site, doordat er maximaal 4 woongelegenheden gekoppeld worden met elkaar.

VARIATIE WOONUNITS

Aan de straatzijde bevinden zich vier volumes die het ritme van de woningen in de straat volgen. Eén gebouw (A) fungeert als ‘poortgebouw’, de overige volumes beperken zich tot maximaal 2 bouwlagen. Achteraan de site is er een variatie van halfopen en gesloten woningen met elk hun eigen private tuinen en genuanceerde inkomportalen die de overgang tussen publieke en private ruimte verzachten. Centraal bevindt zich een gemeenschappelijk paviljoen dat fungeert als plek van ontmoeting en tevens de koppeling maakt met de ondergrondse parkeerkelder.

DOORWAADBAARHEID

De site is vooral toegankelijk voor het traag verkeer; voetgangers en fietsers. Enkel voor het laden en lossen kan de auto de site betreden (via een oprit in het noorden), daarna kan de auto in de ondergrondse parkeergarage staan (via inrit in het zuiden). Bewoners komen centraal uit in de site, gezien het paviljoen de trap- en liftkoker naar de ondergrondse omvat.

GEMEENSCHAPPELIJKE GROENE ZONES

Grote gemeenschappelijke groene zones grenzen aan elke unit en zijn voor elke bewoner vlot bereikbaar. De zones worden ingevuld met een speelruimte, boomgaard, petanque… De site zal beplant worden met bomen, struiken en andere planten.

PRIVATE GROENE ZONES

Elke unit heeft een private buitenruimte die grenst aan de gemeenschappelijke groenzones. Voor de appartementen zijn dit terrassen. Voor de woningen zijn dit tuintjes. Deze zullen ingericht worden zodat er een naadloze en groene overgang is tussen de verschillende zones.

MAXIMAAL INZETTEN OP DUURZAAMHEID

Zowel bij de woningen als appartementen wordt er ingezet op warmtepompen, wateropvang, -recuperatie en -infiltratie. De daken van de woningen worden maximaal ingericht als groendaken, aangevuld met zonnepanelen.

Simulatie

Korte samenvatting van het Project Sterms

  • Hedendaags woonerf
  • 16 appartementen met ruime terrassen
  • 20 gevarieerde woningen met privatieve tuintjes
  • Centraal & doorwaadbare groenzone met paviljoen
  • Ruimte voor water
  • Ondergronds parkeren

Contacteer ons

Aarzel niet om ons een bericht te sturen voor bijkomende info. Als gevolg van de huidige covid-situatie is het niet mogelijk om een infomoment te organiseren. Stuur ons een bericht en we maken met plezier bijkomende stukken (plannen, nota’s, beelden, …) over.

Project Sterms

1 + 6 =